Kredyt na budowę domuKredyt na budowę domu

Co roku wiele osób decyduję się na budowę domu. Spora ich ilość decyduje finansować się budowę domu kredytem budowlano hipotecznym. Okazuje się mimo, że kredyt na budowę domu jest zabezpieczony na hipotece to znacznie się różni od kredytu na zakup mieszkania.

Jak wygląda kredyt na budowa domu?

   Aby przystąpić do kredytu na budowę domu należy posiadać działkę o powierzchni nie większej niż 0,5 ha. Bez działki bank nie zgodzi się na udzielenie kredytu budowlanego. Działka może być uważana jako wkład własny, dzięki czemu możemy więcej pożyczyć od banku lub uzyskać korzystniejsze oprocentowanie. Możemy również pożyczyć pieniądze na zakup działki i budowę domu jednym kredytem. Należy wtedy pamiętać aby mieć minimum 10 % wkładu własnego oraz to, że nie każdy bank wyraża na taką operacje.

   Wnioskując o kredyt na budowę domu trzeba wiedzieć, że do decyzji pozytywnej banku należy przedstawić dokument potwierdzający iż działka jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową. Aby to udokumentować należy przedstawić decyzję o warunkach zabudowy lub zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości planie zagospodarowania przestrzennego. Banki zazwyczaj nie chcą kredytować budowy domu na działkach rolnych o powierzchni przekraczającej 0,3 ha. Po ustawie rolnej tylko kilka banków chce zabezpieczyć się na działkach rolnych z indywidualnymi warunkami zabudowy o powierzchni większej niż 0,3ha. Natomiast, żaden bank nie udzieli kredytu na budowę na działce rolnej o powierzchni przekraczającej 0,5ha.

   Dodatkowo aby otrzymać kredyt na budowę domu należy do banku dostarczyć wypis i wyrys z ewidencji gruntu, odpis z księgi wieczystej oraz dane właścicieli. Niezbędne jest także dostarczenie do banku projektu budowlanego, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, dziennika budowy z wpisanym kierownikiem budowy. Ważnym czynnikiem otrzymania kredyt na budowę domu jest prawidłowo sporządzony kosztorys budowlany na druku bankowym.

   Znaczącą różnicą miedzy kredytem na mieszkanie a kredytem na budowę domu jest, że przy mieszkaniu mamy z góry ustaloną kwotę. Kwota kredytu uzależniona jest tylko od tego jak dużym dysponuje się wkładem własnym. Przy budowie domu z góry jest bardzo trudno ocenić, ile trzeba będzie na nią wydać, z uwagi na rozciągnięty czas budowy. Banki problem ten rozwiązują dokładnie analizując projekt budowlany i kosztorys, następnie porównują to do uśrednionych wskaźników kosztu postawienia metra kwadratowego domu. Każdy bank ma przyjęty minimalny koszt budowy metra powierzchni domu. Zwykle minimalny akceptowany przez banki koszt budowy znajduje się w przedziale od 2000 zł do 2500 zł.

   Kredyt na budowę domu zwykle przelewany jest klientom w kilku transzach, w miarę jak postępują prace budowlane. Do czasu kiedy nie zakończymy prac budowlanych i nie uzyskamy pozwolenia na użytkowanie domu występuje tak zwany okres karencji. Oznacza to, że spłacane są jedynie odsetki od kwoty uruchomionych transz. Im krótszy jest ten okres tym niższy koszt kredytu.

   Ważne aby wiedzieć, że to bank decyduje o tym, czy określony etap został ukończony. Akceptacja ukończenia etapu bank wykonują na podstawie inspekcji lub zdjęć. Gdy prace nie są zgodne z harmonogramem bank wstrzymuje wypłatę. Należy wtedy dokończyć elementy z własnych środków lub jeśli wykonane zostały elementy z innego etapu należy skorygować kosztorys w banku. Po takiej operacji bank uruchamia kolejną transze

Potrzebujesz pomocy kredytowej?

Doradzę w jaki sposób otrzymać tani kredyt w banku. Wskażę co zrobić aby szybko i na dobrych warunkach otrzymać finansowanie w banku.

Wyślij prośbę o kontakt